Online Fjernsupport
    Generated by Clausens Software...

Her kan de få fjernsupport på Deres PC.

Indtast Deres supportnr og tryk "Hent supportfil".

Klik "Kør". Klik evt. "Kør" igen.
 

Efter fjernsupport vil programmet være væk fra Deres computer.

Dette vindue vil komme frem når forbindelsen skal etableres.

Dette er Deres sikkerhed for at det er Clausens Software der yder Dem fjernsupport.

     

Bemærk:

Clausens Software er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader, også selv om den fjernbetjente hotline er direkte årsag dertil. Herunder kan nævnes- tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lign. følgeskade.